Untitled-2


Sopp og råte, ekte hussopp
Skadedyr
Rotter og mus
Insekter
Treskade insekter
Lukt i bygninger
Desinfisering
Hjelp v/ kjøp og salg av bolig

Sopp og råte

Har du mistanke om sopp i bygningen (boligen – leiligheten) din, kan vi hjelpe deg med dette. Vi kan finne ut årsak og hva som må gjøres for å utbedre / sanere vekk soppen. Soppsanering bør utføres av fagpersoner pga. fare for nye soppskader.

Produkter: Vi bruker Boracol produkter til bekjempelse mot sopp. Dette er ut fra vår erfaring det beste soppmidlet vi kan anbefale.

Salg av produkt: Vi har gode soppmidler for salg.

Forsikring: Dette kan være en forsikrings skade. Vi kan bedømme om dette er dekning skade, men du må selv se om dere har dekning for soppskader i din forsikring.

Sopp prøver: Vi kan foreta sopp prøver, og hvis nødvendig bruker vi vår samarbeidspartner i lavTOX for grundigere analyser.


Kontakt oss: Klikk her for å komme til kontakt siden.
Lagerveien 18, 4033 Stavanger - Telefon : 92 84 80 48