Untitled-2


Sopp og råte, ekte hussopp
Skadedyr
Rotter og mus
Insekter
Treskade insekter
Lukt i bygninger
Desinfisering
Hjelp v/ kjøp og salg av bolig


Treskade insekter

Vi er selvfølgelig statsgodkjent for insekt bekjempelse.

Vi kan utføre befaring og gi pris på skaden / behandlingen.

Typer insekter: Vi behandler mot alle typer treskade insekter som: Alle typer borebiller (makk . mott – morr)Splintvedbiller – bolverksbiller osv.

Identifisering: Vi kan finne ut hvilke insekt du har. Dette kan vi mulig klare via forklaring om hvordan dette ser ut, eller ved insekt prøve.

Produkter (sprøytemidler): Vi bruker flere typer midler til behandling mot treskadeinsekter. Vi vil anbefale Boracol 10 som er langtidsvirkende og effektivt mot flere ting en insekter.A-TOX og PRO TOX er alternative produkter som også er meget effektive og langtidsvirkende.
Vi har i de 12 siste år ikke hatt reklamasjoner på noen av disse produkter.

Salg av midler : Vi har utsalg av flere gode produkter mot treskadeinsekter.

Forsikring skade : Dette kan være en forsikrings sak. Vi kan bedømme om dette er dekning skade, men du må selv se om dere har dekning for skadeinsekter i din forsikring.

Kontakt oss: Klikk her for å komme til kontakt siden.
Lagerveien 18, 4033 Stavanger - Telefon : 92 84 80 48